FAQs

Môžu byť papierové obaly od nápojov recyklované?

Áno, všetky materiály, z ktorých sú vyrobené sú recyklovateľné. Klasické krabice od nápojov sú zhromažďované spotrebiteľmi, podľa mestských pravidiel a následne posielané do triediacich centier odkiaľ sú predávané do recykovacích mlynov. Lucart Group mlyny spracujú nápojové krabice tak, že oddelia papierové vlákna od polymérov a hliníka použitím techniky na základe vody známej ako rozvlákňovanie. Tieto vlákna poskytujú hodnotnú surovinu pre výrobu nového jemného papiera.

Polyetylén a hliník sú opäť použité v ďalších výrobných aktivitách v stavebníctve, pre mestský mobiliár a predmety dennej potreby (napríklad perá, pravítka, atď ..), ale aj kotviace stĺpy v Benátkach.

Môžem recyklovať použitý papier?

  • ak je použitý papier čistý a suchý -> musí byť odhodený do odpadovej nádoby určenej na papier;
  • ak je použitý papier špinavý, mastný od jedla atď. -> musí byť odhodený do nádoby určenej na záhradný odpad alebo do kompostu;
  • ak je použitý papier znečistený ropnými škvrnami, či škvrnami z čiastiacich alebo iných strojov -> musí byť považovaný za nebezpečný odpad (ako napr. piliny).

Všeobecne platí pravidlo: papierové produkty použiť a následne recyklovať.

Prečo by som si mal kúpiť papier svetlo hnedej Havana farby miesto bieleho?

Produkty Lucart Professional EcoNatural sú vyrobené z nebielených celulóznych vlákien, ktoré si udržujú prirodzenú farbu dreva.
Ako vyplýva zo špecifického prieskumu trhu, spotrebitelia svetlohnedý papier oceňujú pre jeho ekologickú hodnotu a estetický vzhľad.

Prečo by som si mal zakúpiť produkty Lucart Professional EcoNatural?

Kvôli neustálemu nárastu záujmu o životné prostredie zo strany konečného spotrebiteľa.
Zo špecifického prieskumu trhu, vykonaného Inštitútom Agron v Miláne na reprezentatívnej vzorke užívateľov verejných toaliet vyplýva:

  • 79% opýtaných by vzali do úvahy priestory, ktoré používajú utierky šetriace životné prostredie;
  • 78% opýtaných si myslí, že je dôležité nájsť na verejných toaletách recyklovaný papier;
  • 70% opýtaných ocenia priestor viac ak zistia, že je na toaletách používaný recyklovaný papier.

Je toaletný papier Lucart Professional EcoNatural toilet paper dermatologicky testovaný?

Áno,toaletný papier ako aj ostatné produkty Lucart Professional EcoNatural (zdravotnícky papier a vreckovky) sú dermatologicky testované.